L./d. "Gintarėlis" nuo 2018 m. kovo 19 dienos prisijungia prie “Vaikų linijos” inicijuotos “Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ” ir ypatingą dėmesį skiria vaikų tarpusavio santykių gerinimui ir stiprinimui,vykdant patyčių prevenciją įstaigoje. “Veiksmo savaitė Be patyčių” yra šiais metais darželyje vykdomo tęstinio projekto “Mokomės gyventi draugiškai” dalis.

Šią savaitę vaikai savo grupėse su  auklėtojomis:

-         trumpai aptars patyčių reiškinį, kas tai yra ir kodėl to būti neturėtų;

-         nuolat atkreips dėmesį, koks elgesys vienas kito atžvilgiu yra geras, priimtinas, skatintinas, draugiškas;

-         žais įvairius žaidimus ir atliks įvairias užduotis, kurios skatins vaikų draugiškumą, gerų darbų vienas kitam darymą, savo jausmų supratimą ir valdymą, pagalbos kreipimąsi susidūrus su patyčioms ir pan.

Kviečiame vaikų tėvus ir globėjus prisidėti palaikant, atkreipiant dėmesį ir pagiriant vaikus už jų draugišką elgesį kitų vaikų, brolių/seserų, artimų suaugusiųjų atžvilgiu. Tėvų pavyzdys, palaikymas ir pritarimas vaikus visada labai įkvepia dar labiau stengtis būti draugiškais.

  

  • Be patyciu logo 2