Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. spalio mėn. įsijungė į Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą ( Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0082) „STEM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią ,,LEGO Education" metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose". Projekto metu bus siekiama pagerinti numatytus ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše" vaikų gebėjimus - iniciatyvumą ir atkaklumą, kūrybiškumą, problemų sprendimą, tyrinėjimą, aplinkos pažinimą, skaičiavimą ir matavimą, mokėjimą mokytis, sakytinę kalbą - taikant inovatyvias LEGO Education metodikos idėjas naudojant STEM Parrk ir MAKER priemones.

Projekto metu vyks šios veiklos:

  1. Projekto pradžioje bus įvertinti veiklą tobulinančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų pasiekimai STEAM srityje (pirmasis diagnostinis tyrimas);
  2. Konsultantai kartu su LEGO Education motyvuojančios metodikos ugdymo specialistais, naudodami LEGO Education metodiką ir jos taikymo patirtimi užsienio ikimokyklinėse įstaigose, paruoš mokymų programą mokytojams, dalyvaus metodikos mokymuose.
  3. Bus sukurta su Lietuvos švietimo dokumentais, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais („Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, 2014) suderinta, paremtą LEGO Education idėjomis, naudojant STEAM Park ir MAKER priemones vaikų ugdymo metodika, kuri bus skirta pažinimo (ankstyvosios matematikos ir mokslo) srities gebėjimams ugdyti. Metodika bus kuriama ekspertų kartu su dalyvaujančiais projekte pedagogais praktikais. Ją galės naudotis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojai, dirbantys darželiuose, kurie taiko skirtingus ugdymo organizavimo modelius.
  4. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymai. Inovatyvios LEGO Education metodikos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dirbančiose pagal skirtingus modelius, stebėjimas ir konsultavimas.
  5. Antras diagnostinio tyrimo etapas, nustatant pokyčius taikant LEGO Education metodiką, siekiant STEAM idėjų įgyvendinimo.
  6. Parengtų inovatyvios ugdymo metodikos aprašų tobulinimas, atsižvengiant į taikymo metu išryškėjusias inovatyvias galimybes STEAM srityje.

Projekte dalyvauja vienuolika veiklą tobulinančių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, koordinuojanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“, konsultantai- mokslininkai.

Mūsų įstaigoje atsakinga priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laimutė Girdauskienė.

  • 334140