Ikimokyklinis ugd.

2017-2018 mokslo metais lopšelyje-darželyje veikia penkiolika grupių, iš kurių dvi yra ankstyvojo ugdymo ir dešimt ikimokyklinio ugdymo grupių. Ankstyvojo ugdymo grupės - „Viščiukų“ ir „Saulės zuikučių". Ikimokyklinio ugdymo grupės: „Gaidžiukų“, „Drugelių“, „Kačiukų“, „Kiškučių“, „Papūgėlių“, „Meškučių", „Ežiukų", „Vyturiukų“, „Skruzdėliukų" ir „Žiogelių".

Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią  ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą lopšelio darželio pedagogų. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas. Susipažinti su lopšelio-darželio „Gintarėlis” ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa galite čia:

Lopšelio darželio „Gintarėlis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: 

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas