Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis" dirba šie specialistai: psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, dietistas, meninio ugdymo pedagogas

 

Psichologė Jūratė

Psichologo darbo esmė – padėti vaiku besirūpinantiems tėvams ir auklėtojoms auginti ir ugdyti kiekvieną vaiką pozityviai bei saugiai, kad vaikas galėtų atskleisti savo stipriąsias puses, augti pasitikėdamas savimi ir savo jėgomis, būtų savarankiškas, smalsus, iniciatyvus, kūrybiškas ir elgtųsi draugiškai ir rūpestingai kitų atžvilgiu.

Konsultacijų su psichologe dieną ir laiką galima suderinti, paskambinus telefonu:

+(370) 61361318

Psichologė darželyje dirba Ketvirtadieniais 7.00-17.00 val.

Logopedės Gabrielė ir Vida

 

Logopedo darbo esmė – vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimas, parenkant tinkamiausius būdus, metodus ir priemones, bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais. Taisyklinga ir gerai išplėtota kalba yra labai svarbi prielaida sėkmingam vaiko ugdymuisi.

Logopedės Gabrielės tėvų konsultacijos vyksta antradieniais 7.00- 8.00 val.

        Konkretų laiką prašome

       suderinti iš anksto telefonu:

+37060675371.

 

      Logopedės Vidos tėvų

     konsultacijos vyksta

      trečiadieniais 8.00- 9.00 val.

     Konkretų laiką prašome

    suderinti iš anksto telefonu:

(8 5) 277 7786

Socialinė pedagogė Gita

Socialinio pedagogo darbo darželyje esmė – kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką, ypatingą dėmesį skiriant socialinių įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymui bei organizuojant kryptingas vaikų užimtumo, ankstyvosios prevencijos programas. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas sutrikusio vystymosi bei atsidūrusiems socialinės-pedagoginės rizikos grupėse vaikams.

Konsultacijų laiką su socialine pedagoge galima suderinti telefonu:

+(370)61319090

Socialinė pedagogė darželyje dirba

Pirmadieniais-penktadieniais  8.30-16.10 val.

Specialioji pedagogė Dovilė

Specialiosios pedagogės darbo esmė yra teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti jiems įsisavinti ugdymosi turinį (specialaus pedagogo kabinete ar grupėje), ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ugdymosi ypatumus.

Specialiosios pedagogės užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais

Dietistė Violeta

Dietisto darželyje darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę.

Dietistė darželyje dirba Pirmadieniais-penktadieniais 8.00-16.10 val.

Meninio ugdymo pedagogės Asta ir Rasa

Meninio ugdymo esmė yra muzikavimo metu teikti vaikams malonumą bei džiaugsmą, kad vaikas gebėtų realizuoti save dainuojant, šokant, grojant bei improvizuojant.

Grupėms meninio ugdymo užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.