Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Siekdamas teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, darželis turi nuolat keistis, modernėti.
Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.

Jūsų paramos dėka pakeista virtuvės garų ištraukimo ventiliacija (15 973,40 Lt.), nupirkti baldai į grupes ir atnaujinti lauko suolai (9 199, 47 Lt.), lopšelio grupėje pakeista grindų danga (3 044, 71 Lt.).           

2010 metais buvome surinkę 9869,69 Lt. 2 % lėšų. 3 100 Lt. buvo panaudoti naujos bulvių skutimo mašinos įsigijimui.
    2011 metais buvome surinkę 13718,62 Lt. (viso sąskaitoje buvo 20 979,83 Lt.)
    2012 mokslo metų rugsėjį pasitikome atsinaujinę. Teritorija aptverta nauja tvora, kuri kainavo 39864,00 Lt. Panaudojome 2 % sąskaitoje turimus pinigus. Sumokėjome 20 000 Lt. Likusią pinigų sumą (19 864 Lt.) sumokėjome  iš ugdymo reikmėms skirtų lėšų.
   2012 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 16585, 22 Lt. Sąskaitoje buvo  17267,39 Lt.

    2013 metų vasarą atnaujinome lauko pavėsines , uždengėme stogus. Sumokėjome iš 2 proc.- 17 000 Lt.

   2013 metais  Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 19 700 Lt. (5705,51 € )

   2014 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 18 985, 30 Lt. (5498,52 €)

Šiuo metu sąskaitoje yra 11204,03 € (38685,27 Lt. )

          2015 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 6 391,60 Eur

          2015 m. vasarą tėvelių pagalba buvo atnaujintos grupių prausyklos ir tualetai -  priemonėms išleista

197,41Eur

         Visoms grupėms nupirktos pagalvės – 508,02 Eur

         Lopšelio grupėms nupirkta žaidimų aikštelė – 4 400,00 Eur

         Nupirktas šaldytuvas (sandėliui) – 1 759,04 Eur

         Nupirkta virtuvės įranga (stalai, stelažai, plautuvės) – 4 875,09 Eur

         Šiuo metu sąskaitoje yra 5 856,07 Eur

2016 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 4 995,02 Eur

2016 m. išlaidos:

Virtuvės remontas 6 884,62 Eur

         Durų įėjimo kontrolės sistema 1 495,52 Eur (pirma mokėjimo dalis apmokėta 2016 m. gruodžio mėn.)

Durų įėjimo kontrolės sistema   1 932,94 Eur (antra mokėjimo dalis 2017 m.)

         Sąskaitoje lieka 471,84 Eur.

2017 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 3 677,91Eur

2018 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 3620,45 Eur.

Sąskaitoje yra 7 462,56 Eur.


   Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais Jūs 2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“.Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" gerovės kūrimo.

 

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI


Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-16 buvo patvirtinta:
- naujos redakcijos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (02 versija) ir papildomo lapo FR0512P forma (02 versija) (toliau - RF0512 forma (02 versija)).
          Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, siekiant paremti tuos pačius paramos gavėjus, numatyta, pateikdamas vieną FR0512 formą (02 versiją), gyventojas pasirinktiems paramos gavėjams galės paskirti sumokėto pajamų mokesčio dalį per tęstinį laikotarpį.
Maksimalus tęstinis laikotarpis yra 5 mokestiniai laikotarpiai (t. y. praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks  pateikti tik vieno - 2014 m. - mokestinio laikotarpio prašymą, jo E5 laukelyje įrašius 2015 m. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama ne tik nuo 2014 m., bet ir nuo 2015, 2016, 2017, 2018m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl gyventojui nereikės kreiptis į mokesčių administratorių dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo nuo 2014 - 2018 m. mokestinių laikotarpių pajamų.
FR0512 formą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu. Patogiausias ir greičiausias  būdas yra elektroninis per EDS.
https://deklaravimas.vmi.lt Gyventojai, neturinys galimybių pateikti prašymą elektroniniu būdu, gali pildyti iš www.vmi.lt tinklapio atsiųstą FR0512 (02 versija) formos šabloną (Duomenų bazės --- Formos --- Laukelyje "Paieška pagal numerį arba jo dalį" įrašant FR0512).


Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190029383
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
3. Paramos gavėjo adresas  – Vilnius, Didlaukio g. 35
4. Lopšelio-darželio "Gintarėlis" sąskaitos Nr. LT 78 7044 0600 0406 3576.