Vilniaus lopšelio-darželio “Gintarėlis” 2018-2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Civilinės saugos mokomieji filmukai:

http://www.ugm.lt/lt/video_galerija/civilines_saugos_mokomieji_filmai.html